Home| All Programs| Today added Progs| Download Status| Customers opinion| Helpdesk| Shopping cart

Program Search:

Shopping Cart:
*Note: Minimum order cost: €20
Maximum Total Price: €1500
We Recommend:
J. et al Olpp Nama-Grammatika PDF eBook German €10 buy downloadAfrikaans
1977
ISBN: 062103617X
PDF
pages: 157

Hierdie handboek vir die praktiese aanleer van Nama berus op die Afrikaanse vertaling van eerw. Johannes 01pp se handgeskrewe grammatika, soos vertaal deur J.C. van Logge-renberg.

Die boek soos verwerk en verbeter deur mev. H Kriiger is bedoel om in Vi leemte te voorsien waar daar tans geen Afrikaanse of Engelse Nama grammatikas beskikbaar is nie en aangesien Vi gemoderniseerde handboek nie binnekort ver-wag kan word nieā€¢ Die onderhawige boek verskyn in die ge-standaardiseerde ortografie soos dit in 1970 vasgele is en in skole gebruik word.

Die Departement van Bantoe-onderwys is dank verskuldig aan sowel die Evangeliese Lutherse Kerk (destyds Rynse Sending) asook aan mev. H.J. Kriiger wat kopieregte aan ons verleen het.Download File Size:46.31 MB


J. et al Olpp Nama-Grammatika PDF eBook German
€10
Customers who bought this program also bought:

Home| All Programs| Today added Progs| Download Status| Customers opinion| Helpdesk| Shopping cart      
Copyright 2006-2010 ©   LPStore   All Rights Reserved

Adobe CC 2018 Collection x64 €260


Adobe Photoshop Elements and Premiere Elements 2018 16.0 Multilanguage x64 €35


Microsoft Windows 10 Pro With Office and More x64 (1 dvd) €150

                                       

Cambridge University History Collection PDF eBooks €100

                   

FileMaker Pro 16 Advanced 16.0.3.302 x64 €60


Pinnacle Studio Ultimate 21 €25


CorelDRAW Graphics Suite 2017 €65